WordPress

Instalacja dodatkowych narzędzi i skryptów na stronie WordPress

Integrując różne dodatkowe narzędzia z własną stroną lub wzbogacając ją o nowe funkcjonalności czasami zmuszeni jesteśmy do wstawienia w kodzie strony odpowiedniego skryptu. Może to być na przykład instalacja na stronie czatu dla odwiedzających, wyskakującego okna popup lub Google Analytics.

Integracja WordPress z innymi narzędziami on-line

Bardzo częstym błędem w integracji systemu WordPress z zewnętrznymi narzędziami jest dodanie odpowiedniego kodu przez edytor plików motywu. Wykonanie pracy w ten sposób spowoduje dodanie potrzebnych skryptów i uzyskamy oczekiwany efekt. Niestety tylko i wyłącznie do najbliższej aktualizacji motywu, kiedy pliki ze skryptami zostaną automatycznie zastąpione nowymi. Bezpośrednia edycja plików motywu WordPress może też spowodować, że zmienimy coś w nieodpowiednim miejscu i sama strona nie będzie się wyświetlała prawidłowo (jeśli już to robimy, należy wykonać przed zmianami kopię pliku).

Gdzie i jak zainstalować na stronie WordPress czat, piksel Facebooka, Google Analytics, płatności i inne systemy

Ponieważ sam WordPress nie ma wbudowanej możliwości wstawiania dodatkowych kodów do strony, prawidłowym rozwiązaniem jest użycie do tego właściwej wtyczki. Może to być na przykład Insert Headers and Footers. Ta prosta wtyczka WordPress daje nam możliwość wstawienia dodatkowych skryptów w trzech miejscach: w sekcji Head, na początku sekcji Body oraz na końcu sekcji Body.

WordPress Insert Headers and Footers

Miejsce wstawienia skryptu ma znaczenie, ponieważ decyduje o momencie wykonania dodatkowych instrukcji. I tak na przykład aby dobrze działał Google Analytics jego skrypt musi być dodany do sekcji Head a na przykład czat do sekcji Body (lepiej na końcu, czat może uruchomić się po tym jak pokaże się już odwiedzającemu cała strona). Pobierając skrypt do instalacji na stronie powinniśmy zostać poinstruowani w którym miejscu kodu strony należy go wstawić.

Warto tutaj pamiętać o tym, że każde połączenie się strony z zewnętrznym systemem spowalnia jej ładowanie. Jeśli jakiejś integracji już nie potrzebujemy, warto usunąć właściwy skrypt. Możemy na przykład przez jakiś czas badać zachowanie użytkowników na naszej stronie, aby ją poprawić. Doskonałym narzędziem będzie HotJar. Gdy już zakończymy badania i przeprowadzimy odpowiednie zmiany na stronie, warto usunąć taki skrypt, aby nie powodował niepotrzebnych opóźnień w wyświetlaniu się strony (może to mieć znaczenie na przykład dla użytkowników mobilnych, oglądających naszą stronę w smartfonie).

Wtyczka WordPress Insert Headers and Footers

Strona wtyczki WordPress Insert Headers and Footers: https://pl.wordpress.org/plugins/insert-headers-and-footers/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *